ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย